Minecraft Server List

Vote for Nordatlas
Click to solve Captcha..
Server
IPspela.nordatlas.se
Websitehttp://nordatlas.se
Statusonline
Players0 / 1337
Version1.18.1
OwnerUnclaimed
Rank83
Votes1032
Uptime100.00%
Checked7 minutes ago
CountrySweden
Nordatlas
Nordatlas

Nordatlas Minecraft server är en server baserad i Sverige och erbjuder en unik spelupplevelse med fokus på landets södra region. Här är några nyckelfunktioner och detaljer om servern:

  1. Skalenlig modell: Servern har skapat en imponerande modell i skala 1:180 av hela södra Sverige. Detta innebär att spelare har möjlighet att bygga fritt inom denna modell och låta sin kreativitet flöda.

  2. Byggnadsskydd: För att skydda byggnadsverk från yttre påverkan har servern infört ett system där spelare kan bygga inom städer som antingen de själva eller andra spelare skapar. Genom att göra detta kan spelare säkerställa att deras byggnader är skyddade och att de kan samarbeta med andra för att skapa gemenskaper.

  3. Live-karta: Servern erbjuder en live-karta som spelare kan följa för att se vad som byggs och vad som händer på servern. Denna karta kan vara tillgänglig via serverns hemsida och ger en översikt över spelarnas framsteg och byggnader.

  4. Välkomnande gemenskap: Nordatlas servern välkomnar nya spelare med vänliga medspelare och erbjuder möjligheten att ansluta sig till en stad om så önskas. Detta främjar social interaktion och samarbete inom serverns gemenskap.

För att ansluta till Nordatlas Minecraft server behöver du ansluta till IP-adressen spela.nordatlas.se. Där kommer du bli välkomnad av trevliga spelare och få möjlighet att utforska den imponerande skalenliga modellen av södra Sverige och delta i den aktiva gemenskapen på servern.

Nordatlas Statistics

Where can I find the IP address for the Nordatlas Minecraft server?

To find the IP address for the Nordatlas server, you can locate it in the server info section (top left corner) where you can copy the server address. Additionally, you may find the Discord server, website, and other details there.

How do I join and play on the Nordatlas Minecraft server?

To join the Nordatlas server, open your Minecraft Launcher and click the "Play" button. From the menu, select the "Multiplayer" option.

Next, click the "Add Server" button, paste the server address (spela.nordatlas.se) into the "Server Address" input, and click "Done".

Once the server connection turns green, you can click "Join Server" to join and start playing on the Nordatlas server.

Which Minecraft version is supported on the Nordatlas server?

The Nordatlas server supports version 1.18.1. While you can attempt to join with a different version, it is recommended to use the 1.18.1 Minecraft client version.