Minecraft Server List

Vote for zombie-craft.se
Click to solve Captcha..
Server
IPzombie-craft.se
Discordhttps://discord.gg/tYU99Bd4Hq
Statusonline
Players0 / 150
Version1.18.1
OwnerUnclaimed
Rank266
Votes994
Uptime100.00%
Checked18 minutes ago
CountrySweden
zombie-craft.se

Zombie-Craft.se är en svensk Minecraft-server som har funnits sedan 2018. Servern har byggts upp för att erbjuda en stabil och pålitlig spelupplevelse för spelare från Sverige och andra delar av världen.

På Zombie-Craft.se kan spelarna njuta av olika funktioner och förmåner. En av dessa är ranker, där spelarna kan avancera och låsa upp olika privilegier och förmåner baserat på sin aktivitet och prestationer på servern. Detta ger spelarna möjlighet att sträva efter framsteg och belönas för sin ansträngning.

Ekonomisystemet på servern ger spelarna möjlighet att tjäna och hantera virtuella valutor. Genom att delta i olika aktiviteter och utmaningar kan spelarna förtjäna pengar och använda dem för att köpa och sälja varor och resurser på serverns ekonomimarknad.

För att skydda spelarnas byggnader och mark har Zombie-Craft.se en landclaim-funktion. Detta gör det möjligt för spelarna att markera och skydda sina områden från oönskad nedrivning eller stöld. Det ger en trygg och säker miljö för spelarna att bygga och utforska.

För att lägga till en ytterligare dimension av social interaktion och kommunikation har servern en Discord-server. Här kan spelarna ansluta och kommunicera med andra spelare, delta i diskussioner, få uppdateringar om servern och vara en del av gemenskapen.

För att ge spelarna en överblick över serverns landskap och strukturer finns också en Dynmap, en webbkarta som visar en interaktiv representation av servervärlden. Detta gör det enklare för spelarna att navigera och planera sina äventyr.

Zombie-Craft.se erbjuder en sammanhängande och engagerande spelupplevelse för svenska spelare. Med stabilitet, ranker, ekonomi, landclaim, McMMO, Dynmap och Discord, finns det gott om funktioner att utforska och njuta av. Gå med i servern och anslut till det svenska Minecraft-communityt på Zombie-Craft.se!

zombie-craft.se Statistics

Where can I find the IP address for the zombie-craft.se Minecraft server?

To find the IP address for the zombie-craft.se server, you can locate it in the server info section (top left corner) where you can copy the server address. Additionally, you may find the Discord server, website, and other details there.

How do I join and play on the zombie-craft.se Minecraft server?

To join the zombie-craft.se server, open your Minecraft Launcher and click the "Play" button. From the menu, select the "Multiplayer" option.

Next, click the "Add Server" button, paste the server address (zombie-craft.se) into the "Server Address" input, and click "Done".

Once the server connection turns green, you can click "Join Server" to join and start playing on the zombie-craft.se server.

Which Minecraft version is supported on the zombie-craft.se server?

The zombie-craft.se server supports version 1.18.1. While you can attempt to join with a different version, it is recommended to use the 1.18.1 Minecraft client version.